EBRITTE má C-vrh!!!!!

Už sú tu !!!!!   Narodili sa 5.5.2018 

    5 - čzn sučiek
    2 - čzn psíci
    1 - plavý psík 
 

 

maminka je  naša AKAWA EBRITTE         batanco.eu

tatinko je PUSTAI-PANDUR JáGÓ